Robin Telecom Development

De basis van Robin Telecom Development werd in 1985 gelegd in een tuinhuis. Sil Steffens en Luc Lassche zagen dat de telecommunicatiemarkt aan de vooravond stond van grote veranderingen. Zij besloten de ontwikkelingen niet af te wachten, maar hun ervaring en expertise in te zetten bij het in gang zetten ervan. Het hoofdkantoor van CyberTech werd gevestigd in het tuinhuisje en een periode van pionieren en experimenteren brak aan. Nu, ruim 20 jaar later is CyberTech een vooraanstaande speler op het gebied van voice recording en IP logging, met kantoren op drie continenten.

Soms levert grensverleggend bezig zijn een product op dat buiten je eigenlijke scope valt. Zoals de Robin buitendeurtoestellen: een productlijn met het DNA van CyberTech, innovatief en van hoge kwaliteit, maar binnen het portfolio een buitenbeentje. Robin heeft daarom in 2009 het nest verlaten en is voor zichzelf begonnen. Niet zoals destijds in een tuinhuis, maar wel met dezelfde drive als toen en met Sil Steffens als onverminderd enthousiaste motor achter nieuwe ontwikkelingen.

Robin Telecom Development heeft zijn vleugels uitgeslagen en zich gevestigd in Heerhugowaard. Er wordt gewerkt volgens dezelfde filosofie als destijds: door steeds nieuwe uitdagingen aan te gaan en grenzen te verleggen blijft het werk interessant. De bevlogen medewerkers van Robin hebben maar één doel: om voortdurend innovatieve en verrassende producten te ontwikkelen. Kwaliteit is daarbij een belangrijke randvoorwaarde in alle stappen van het proces, van ontwerp tot fabricage. Daarom blijft Robin zoeken naar nieuwe oplossingen die voldoen aan de eisen van nu en die van toekomst.

4p ICT levert deze diensten in de regio Alkmaar en verder in geheel Noord-holland.